“Meer cultuur, meer creativiteit. Dat is mijn ambitie. De Cultural Board helpt om de culturele sector beter te positioneren. En een samenleving met een sterke culturele sector voelt beter aan wat de tijd vraagt, dan een samenleving die het zonder deze thermometer moet stellen. Het is een belangrijke kracht van cultuur om verschillende perspectieven te bieden op de wereld om ons heen.”

“Cultuur heeft in de eerste plaats een eigen, intrinsieke waarde. Als uiting van allerdiepste gedachten of zielenroerselen. Van schoonheid en verfijning of juist van confrontatie en rauwheid. Kunst heeft een belangrijke maatschappelijke functie, als thermometer voor de tijdgeest. Cultuur kan de tijdgeest vangen en ertegenin gaan. Cultuur kan vooruit lopen op de tijdgeest en die (mede)bepalen.”

“Ik geloof dat de culturele sector veel kan bijdragen aan post-corona vraagstukken en vernieuwing van de economie. De wereld ontwikkelt zich in rap tempo en heeft behoefte aan friskijkers. Als je goed kijkt, luistert en proeft – zoals kunstenaars dat doen – dan kan cultuur de weg wijzen bij de uitdagingen waar we in deze tijd voor staan. Cultuur stimuleert creatief denken. En dat helpt bij het vinden van inspiratie en oplossingen voor heel veel zaken.”

  • Nieuws Netwerkdag voor de kunstwereld van Gent en Zeeland op 26 april groot succes!

    Op 26 april 2023 was de eerste trefdag voor de kunstwereld van Gent en Zeeland. De opkomst was met zo'n 100 deelnemers groot. We zijn met bussen langs een drietal locaties gereisd om de sfeer te proeven door te ontmoeten, te zien en te beleven. En dat bleek een groot succes!
    Lees verder
  • Nieuws Strategische Agenda 2023 - 2025 Cultural Board Zeeland

    In de veranderende maatschappij en politieke klimaat wordt kunst en cultuur meer gezien in verbinding met maatschappelijke opgaven en andere domeinen. Social design en maakkracht krijgen een steeds prominenter plek in het denken over de ontwikkeling van de leefomgeving en brede welvaart. Dit betekent ook een verschuiving en vervaging van de rollen en taken van overheden. In het licht van al die ontwikkelingen, en eerdere adviezen, heeft de Cultural Board Zeeland een Strategische Agenda opgezet voor de periode 2023 - 2025.
    Lees verder

Boardmembers van Cultural Board Zeeland

Geert van Maanen
Voorzitter
Geert van Maanen
Robert Vroegindeweij
Vicevoorzitter
Robert Vroegindeweij
Betty van de Straat
Managementassistente
Betty van de Straat
Jody van Diemen
Secretaris
Jody van Diemen