Cultuur speelt een belangrijke rol in de samenleving. Het verbindt mensen en draagt bij aan onze identiteit, leefbaarheid en een aantrekkelijk imago.

 

Een samenleving met een sterke culturele sector voelt beter aan wat de tijd vraagt, dan een samenleving die het zonder deze thermometer moet stellen. Het is een belangrijke kracht van cultuur om verschillende perspectieven te bieden op de wereld om ons heen.

De Cultural Board Zeeland plaatst cultuur in het hart van de provincie Zeeland. Zij jaagt culturele ontwikkelingen aan, legt verbindingen met andere sectoren, is gesprekspartner op het hoogste bestuurlijke niveau en vertegenwoordiger van het culturele veld naar buiten de provincie. Samen met, van en voor de Zeeuwse culturele sector.

Hoe? Daar leest u meer over op deze plek. Bijvoorbeeld over de leden, onze advisering en georganiseerde activiteiten. Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact met onze op via het contactformulier.

  • Adviezen Regio Deal: advies over de drie pijlers van de deelopgave cultuur

    De Regio Deal wordt overeengekomen op basis van een convenant. Bij het convenant hoort een uitwerking van de plannen in de vorm van een investeringsprogramma. In aanloop naar de vaststelling van het convenant heeft de Cultural Board Zeeland als het gaat over kunst en cultuur advies uitgebracht over de uitvoering. Concreet gaat het over culturele broedplaatsen in de gemeente Borsele, Terneuzen en Vlissingen, alsook over talentontwikkeling in de kunstensector en kunst- en cultuuronderwijs en tot slot hebben we advies uitgebracht over het vormgeven van een cultuurinnovatiefonds.
    Lees verder
  • Adviezen Brief aan de informateur nav Provinciale Statenverkiezingen 2023

    Als de Provinciale Statenverkiezingen 2023 achter de rug zijn, start de vorming van een nieuw college en collegeprogramma met de belangrijkste prioriteiten voor deze nieuwe bestuursperiode. Een kans om nieuwe koers te kiezen, en oog houden voor ingezette ontwikkelingen en die verder te brengen. De Cultural Board Zeeland heeft in de vorm van een brief aan de informateur een advies gegeven. Het advies is tijdens een gesprek met de formerende partijen besproken.
    Lees verder

Boardmembers van Cultural Board Zeeland

Geert van Maanen
Voorzitter
Geert van Maanen
Robert Vroegindeweij
Vicevoorzitter
Robert Vroegindeweij
Marcel de Theije
Secretaris
Marcel de Theije
Hein van Ameijden
Lid
Hein van Ameijden