Cultuur speelt een belangrijke rol in de samenleving. Het verbindt mensen en draagt bij aan onze identiteit, leefbaarheid en een aantrekkelijk imago.

Een samenleving met een sterke culturele sector voelt beter aan wat de tijd vraagt, dan een samenleving die het zonder deze thermometer moet stellen. Het is een belangrijke kracht van cultuur om verschillende perspectieven te bieden op de wereld om ons heen.

De Cultural Board Zeeland plaatst cultuur in het hart van de provincie Zeeland. Zij jaagt culturele ontwikkelingen aan, legt verbindingen met andere sectoren, is gesprekspartner op het hoogste bestuurlijke niveau en vertegenwoordiger van het culturele veld naar buiten de provincie. Samen met, van en voor de Zeeuwse culturele sector.

Hoe? Daar leest u meer over op deze plek. Bijvoorbeeld over de leden, onze advisering en georganiseerde activiteiten. Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact met onze op via het contactformulier.

  • Nieuws Netwerkdag voor de kunstwereld van Gent en Zeeland op 26 april groot succes!

    Op 26 april 2023 was de eerste trefdag voor de kunstwereld van Gent en Zeeland. De opkomst was met zo'n 100 deelnemers groot. We zijn met bussen langs een drietal locaties gereisd om de sfeer te proeven door te ontmoeten, te zien en te beleven. En dat bleek een groot succes!
    Lees verder
  • Nieuws Strategische Agenda 2023 - 2025 Cultural Board Zeeland

    In de veranderende maatschappij en politieke klimaat wordt kunst en cultuur meer gezien in verbinding met maatschappelijke opgaven en andere domeinen. Social design en maakkracht krijgen een steeds prominenter plek in het denken over de ontwikkeling van de leefomgeving en brede welvaart. Dit betekent ook een verschuiving en vervaging van de rollen en taken van overheden. In het licht van al die ontwikkelingen, en eerdere adviezen, heeft de Cultural Board Zeeland een Strategische Agenda opgezet voor de periode 2023 - 2025.
    Lees verder

Boardmembers van Cultural Board Zeeland

Geert van Maanen
Voorzitter
Geert van Maanen
Robert Vroegindeweij
Vicevoorzitter
Robert Vroegindeweij
Marcel de Theije
Secretaris
Marcel de Theije
Kathrin Ginsberg
Lid
Kathrin Ginsberg