Over CBZ

Cultuur is wat Zeeland, Zeeland maakt

Cultuur verrijkt ons leven

Cultuur voor iedereen

 

De Cultural Board Zeeland is als platform uniek in haar vorm en samenstelling. De Cultural Board Zeeland is een initiatief vanuit de culturele sector met als doel deze beter te positioneren in het maatschappelijk debat. Zij richt zich op het verbinden van de culturele sector met andere (economische) domeinen en treedt op als belangenbehartiger en lobbyplatform richting het Rijk en Europa.

Visie

De Cultural Board Zeeland plaatst cultuur in het hart van de provincie Zeeland. Zij jaagt culturele ontwikkelingen aan, legt verbindingen met andere sectoren, is gesprekspartner op het hoogste bestuurlijke niveau en vertegenwoordiger van het culturele veld naar buiten de provincie. Samen met, door en voor de Zeeuwse culturele sector.

Missie

De Cultural Board Zeeland zoekt naar strategische mogelijkheden om de rol van cultuur te versterken op alle facetten van de Zeeuwse samenleving. Want kunst en cultuur is van betekenis voor allerlei gebieden, denk aan het vestigingsklimaat, welzijn, milieu, inclusieve gemeenschappen en vertegenwoordigt op zichzelf een intrinsieke waarde. Kunst en cultuur is wat ons allemaal bindt zowel in tijden van crisis, als in tijden van geluk. De beleving zorgt ervoor dat de dag gedijt en de nacht tot leven komt.

De Cultural Board Zeeland zet zich in om een innovatieve en ondernemende culturele sector te benaderen, met leiderschap dat de diversiteit van onze provincie weerspiegelt. Zij ondersteunt een cultureel aanbod dat voor iedereen toegankelijk is.

Onze cultuur en creatieve industrieën zijn van vitaal belang voor het welzijn van de Zeeuwen en het succes van onze provincie. Het draagt ook bij aan een (economisch) vestigingsklimaat en het leefklimaat. Toch missen te veel Zeeuwen nog steeds de kans om toegang te krijgen tot cultuur en de enorme voordelen die het kan opleveren. Daarom werkt de Cultural Board eraan om de toegang tot cultuur te vergroten. Wij willen dat alle Zeeuwen – ongeacht leeftijd, geloof, etniciteit, geslacht, achtergrond of seksualiteit – de kans krijgen om deel te nemen aan onze rijke cultuur.

We weten dat kinderen die betrokken zijn bij muziek, kunst en cultuur het beter doen op school en een gelukkiger en gezonder leven leiden. Cultuur heeft de kracht om jonge Zeeuwen te inspireren en hen te ondersteunen om hun volledige potentieel te bereiken.

De ambitie van de board is om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot cultuur dichtbij in de provincie. Dit betekent het wegnemen van alle barrières die in de weg staan, zodat onze culturele sector diverser wordt en een duurzaam onderdeel uitmaakt van het sociaal leven in Zeeland.