Adviezen

De Cultural Board Zeeland is een initiatief vanuit de culturele sector met als doel deze beter te positioneren in het maatschappelijk debat. De board richt zich op het verbinden van de culturele sector met andere (economische) domeinen en wil optreden als belangenbehartiger en lobbyplatform richting het Rijk en Europa. Vanuit het belang van de verdere emancipatie van de culturele sector hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Zeeland op 16 maart jl. ingestemd met de instelling van de Cultural Board Zeeland.

De afgelopen tijd hebben wij vele inspirerende en prettige gesprekken mogen voeren. Met het culturele veld, de Economic board Zeeland, de Zeeuwse overheden en het ministerie. Middels een preadvies leggen wij onze eerste bevindingen voor aan GS. Over één jaar zal de board GS adviseren over een meer duurzame vorm.

 • Voorbereiding van een nieuwe Regio Deal

  Het voorbereiden van een nieuwe Regio Deal vraagt om tijdige aandacht en urgentie. De tijd dringt om dit op te pakken. Op dit moment is het zaak om al in beeld te komen bij BZK met de wens voor een nieuwe Regio Deal. Veel andere regio’s in Nederland zijn hier al mee bezig en het is verstandig om ook Zeeland wat dit betreft al stevig op de kaart te zetten.

  Lees meer
 • Advies gemeenteraadsverkiezingen 2022

  Medio maart gaat Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 en zullen er in iedere gemeente bestuursakkoorden worden geschreven. Met de wethouders cultuur hebben wij afgesproken om met het oog op het proces van coalitievorming handreikingen op het terrein van kunst, cultuur, erfgoed en de creatieve sector te geven.

  Lees meer
 • Pre-advies Provincie Zeeland

  De afgelopen weken hebben wij vele inspirerende en prettige gesprekken mogen voeren. Met het culturele veld, de Economic board Zeeland, de Zeeuwse overheden en het ministerie. Graag geven wij middels dit pre-advies onze eerste bevindingen op basis van deze gespreksronde.

  Lees meer