Regio Deal: advies over de drie pijlers van de deelopgave cultuur

De Regio Deal wordt overeengekomen op basis van een convenant. Bij het convenant hoort een uitwerking van de plannen in de vorm van een investeringsprogramma.
In aanloop naar de vaststelling van het convenant heeft de Cultural Board Zeeland als het gaat over kunst en cultuur advies uitgebracht over de uitvoering. Concreet gaat het over culturele broedplaatsen in de gemeente Borsele, Terneuzen en Vlissingen, alsook over talentontwikkeling in de kunstensector en kunst- en cultuuronderwijs en tot slot hebben we advies uitgebracht over het vormgeven van een cultuurinnovatiefonds.

De drie adviezen kunt u hier lezen:

Advies CBZ regiodeal – broedplaatsen

Advies CBZ kunst en cultuuronderwijs provincie Zeeland HZ HKU

Advies CBZ regiodeal NSPD – regionaal innovatiefonds