Advies gemeenteraadsverkiezingen 2022

Medio maart gaat Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 en zullen er in iedere gemeente bestuursakkoorden worden geschreven. Met de wethouders cultuur hebben wij afgesproken om met het oog op het proces van coalitievorming handreikingen op het terrein van kunst, cultuur, erfgoed en de creatieve sector te geven.

Cultuur is essentieel voor een gezonde en weerbare samenleving. En het is juist de verbeelding en verbinding van cultuur die wij in de corona-pandemie hebben moeten missen. Cultuur levert een waardevolle bijdrage aan belangrijke beleidsdomeinen, zoals sociale cohesie en inclusie, gezondheid en zorg, maar ook aan klimaatadaptatie, energietransitie en ruimtelijke opgaven. Hiervoor is het wel nodig dat de culturele en creatieve sector meer wendbaar en weerbaar wordt. Dit vraagt investeringen en initiatief. Gemeenten vervullen hier een essentiƫle rol omdat zij de grootste cultuursubsidiƫnten zijn.

Bekijk ons volledige advies verkiezingen 2022.