Voorbereiding van een nieuwe Regio Deal

Het voorbereiden van een Regio Deal is een intensief en uitdagend proces, dat een stevige trekkersrol vraagt en zorgvuldig doorlopen moet worden. We stellen voor om, net als in de vorige Deals de benodigde capaciteit, vanuit de provincie en een of meer Zeeuwse gemeenten, en een bijbehorend werkbudget beschikbaar te stellen. De ondersteuning is in vorige deals (in kind) gedaan door de provincie, enkele gemeenten en de Projectgroep Structuurversterking en die is nu ook weer inzetbaar. We denken op deze manier een goede kans te maken op een nieuwe Regio Deal. Mocht u naar aanleiding van deze brief overleg of nadere informatie willen, dan staan we daar uiteraard voor open.