Pre-advies Provincie Zeeland

De afgelopen weken hebben wij vele inspirerende en prettige gesprekken mogen voeren. Met het culturele veld, de Economic board Zeeland, de Zeeuwse overheden en het ministerie. Graag geven wij middels dit pre-advies onze eerste bevindingen op basis van deze gespreksronde. Na de zomer 2022 zullen wij onze werkagenda opstellen en gaan wij graag in gesprek over dit preadvies.

Lees ons volledige pre-advies CB Zeeland.