6 oktober 2022

Wanneer

6 oktober 2022, 9:00 – 17:00 uur

Waar

De Stenge, Stengeplein 1, Heinkenszand

Voor wie?

Kunstenaars, musici, ontwerpers en creatieven, maar ook bestuurders, (beleids)ambtenaren (gemeentelijk en provinciaal) en werkgevers.

Inleiding

Tijdens de eerste succesvolle cultuurdag stond ontmoeting centraal. De tweede noemen we de ‘Grote vergadering’ naar Gents voorbeeld.

We nodigen je uit om in ronde tafelgesprekken met elkaar in gesprek te gaan over een gepitcht onderwerp. Onderwerpen als vernieuwing en verbreding in het kader van de ontwikkelagenda (provincie Zeeland), arbeidsmarkt/fair practice (kunstenaars/ZZP ers), duurzaamheid/inclusie (Raad voor Cultuur), Middelburg 2033 (gemeente Middelburg), samenwerking Vlaanderen (Gents Kunstenoverleg) komen aan bod. Maar voel je vrij om daar je eigen hulpvraag of aanbod aan toe te voegen.

Iedereen kan een hulpvraag aanleveren: b.v. waar loop jij tegenaan als kunstenaar of juist, wat kun je bieden? Wat wil jij als wethouder cultureel voor jouw gemeente?

We hebben ruimte voor 16 pitches, waarvan er een aantal al worden ingevuld door o.a. de provincie, Floor Ziegler (keynote speaker) en Kristel Baele (voorzitter Raad voor Cultuur). Het wordt geen dag om subsidies te verdelen, maar wel een dag om contacten aan te knopen en met elkaar in gesprek te gaan.

Programma

9:00      Inloop
9:30      Opening Kristel Baele
9:45      Keynote Floor Ziegler
10:00    Ronde tafelgesprekken
12.10    Lunch/ontmoeting
13:30    Inleiding ontwikkelagenda provincie
13:45    Vervolg programma
15:45    Sluiting Anita Pijpelink
16:00    Borrel/ontmoeting

Hulpvraag?

We ontvangen je hulpvraag of aanbod vòòr 31 augustus a.s. via info@culturalboardzeeland.nl

Je hoort uiterlijk 15 september of je die hulpvraag kunt pitchen!