Belang van kunst en cultuur voor het nieuw te vormen Provinciebestuur

De Cultural Board Zeeland adviseert voor de komende bestuursperiode:

1. Continueer en verstevig de komende tijd de ingezette processen, omdat we dit als meerwaarde zien voor de artistieke ontwikkeling van Zeeland, maar ook omdat het onmisbaar is voor een gezonde en weerbare samenleving en leefomgeving.

2. Bouw aan een integrale visie op cultuur met de Zeeuwse cultuurmonitor en het ontwikkelprogramma cultuur als basis. Deze visie kan richtinggevend zijn voor de prioriteitstelling van het budget en biedt een kader voor de sector om gezamenlijk aan op te trekken.

3. Verbind cultuur nadrukkelijk aan de andere prioriteiten van het collegeprogramma. SER-voorzitter Kim Putters stelt dat onze werkwijze in Nederland moet veranderen en dat de wereld van kunst, cultuur en design thinking betrokken moeten worden bij de grote transities. We zien dit ook voor de Provincie Zeeland als belangrijke en onmisbare kans. Door kunst en cultuur een substantieel onderdeel van het totale programma te maken, worden de transities rond de energie- en klimaat, ruimtelijke inrichting en brede welvaart mogelijk gemaakt en haalbaar

Het volledige advies lezen? Dat kan via:  Cultural Board Zeeland – advies collegeprogramma 2023