Strategische Agenda 2023 – 2025 Cultural Board Zeeland

In de veranderende maatschappij en politieke klimaat wordt kunst en cultuur meer gezien in verbinding met maatschappelijke opgaven en andere domeinen. Social design en maakkracht krijgen een steeds prominenter plek in het denken over de ontwikkeling van de leefomgeving en brede welvaart. Dit betekent ook een verschuiving en vervaging van de rollen en taken van overheden.

In het licht van al die ontwikkelingen, en eerdere adviezen, heeft de Cultural Board Zeeland een Strategische Agenda opgezet voor de periode 2023 – 2025, met daarin ook onze werkwijze en de uitvoeringsagenda voor 2023.

Totstandkoming

Aan de strategische agenda ligt een sterkte-zwakte analyse van het Zeeuwse kunst- en cultuurklimaat ten grondslag die besproken is met de Zeeuwse sector en de Zeeuwse overheden. Daarnaast is gekeken naar landelijke en internationale ontwikkelingen, onder meer uit de (regionale) cultuurmonitor, en het gemeentelijk en provinciaal beleid op het gebied van cultuur.

Strategische agenda

Vanuit de sterke en ontwikkelpunten zet de Cultural Board zich voor 2023 – 2025 in op een aantal speerpunten. Daarnaast houden we ruimte om in te kunnen springen op tussentijdse politieke en culturele prioriteiten en actualiteiten die zich voor zullen doen en daarbij steeds proactief de passende rol als Cultural Board te zoeken.

Speerpunt 1: Makersklimaat 

We stimuleren overheden en bedrijfsleven om nieuwe, multifunctionele plekken voor kunstenaars en culturele instellingen te ontwikkelen, en gaan het gesprek met kunstenaars en culturele instellingen hierover faciliteren om de kansen te identificeren in lokaal, provinciaal en nationaal beleid. We zoeken hierin de samenwerking met de Economic Board Zeeland.

Speerpunt 2: Het kunstvakklimaat, cultuureducatie en talentontwikkeling 
We zetten ons in voor een sluitende cultuuronderwijsketen en een beter kunstvakklimaat. Momenteel is het ontbreken van een kunstvakschool en de ontwikkeling van cultuureducatie een zorg. We stimuleren, adviseren en ondersteunen de sector en de provincie bij het vormgeven van het kunstvakklimaat en een visie op cultuureducatie.

Speerpunt 3: Samenwerking en verbinding met Vlaanderen en Gent 
We kennen en verkennen de veelheid aan initiatieven, gremia en bijeenkomsten rond kunst en cultuur tussen Zeeland en Vlaanderen. Het is de ambitie van de Cultural Board om een verbindende rol te spelen in een eenduidige bestuurlijke culturele structuur, die goed aangesloten is bij Vlaanderen, Gent en andere Vlaamse gemeenten.

Speerpunt 4: Positionering zichtbaarheid en bekendheid van de Zeeuwse cultuursector buiten Zeeland
We zetten in op zichtbaarheid en bekendheid bij relevante landelijke actoren zoals landelijke fondsen, de rijksoverheid, maar ook in Vlaanderen en bij het bedrijfsleven om kansen te identificeren, initiatieven voor financiering, samenwerking en kennisdeling te benutten en een wisselwerking van ontwikkelingen in het culturele veld te stimuleren.

Speerpunt 5: Het organiseren van een jaarlijkse Zeeuwse Cultuurdag 
In navolging van de eerste twee edities organiseren we jaarlijks een Zeeuwse Cultuurdag voor Zeeuwse kunstenaars, culturele instellingen, beleidsmakers, bedrijfsleven en onderwijs. Tijdens de Zeeuwse Cultuurdag staan nieuwe ontwikkelingen centraal, netwerk, uitwisseling en samenwerking.

 

Meer lezen over onze werkwijze en de uitvoeringsagenda 2023? Dat kan via de volgende link: Strategische agenda CBZ 2023_2025