Zeeuwse Cultuurdag op 8 februari 2024

 

De 3de editie van de Zeeuwse cultuurdag staat in het teken van “Economie ontmoet kunst- en cultuur in de zoektocht naar (jong) talent”. Gent werkt aan een bidbook om in 2030 culturele hoofdstad van Europa te zijn, mogelijk in verbinding met Zeeland. Tijdens de cultuurdag gaan we onderzoeken hoe we dit perspectief kunnen inzetten om geschikt en gemotiveerd personeel en (creatief) talent naar Zeeland te halen en te houden. En dat is een gezamenlijk belang voor zowel de economische als de culturele sector. Reserveer daarom deze datum in uw agenda!

Waarom

Zeeuwse ondernemers staan vandaag de dag voor grote uitdagingen. Niet alleen het personeelstekort, maar ook de gevolgen van klimaatverandering, de energietransitie en mobiliteit vragen de nodige aandacht. Wat kan de wereld van kunst en cultuur daarin betekenen? Een mooi voorbeeld is The Oyster Spot, een project van creatief designer Anna Vroegindeweij. Oesterriffen zijn van groot belang voor een gezond en rijk onderwaterleven, maar het aantal oesterriffen is in de laatste eeuw met 95% drastisch afgenomen. Anna Vroegindeweij ontwierp een oesterkraamkamer. Een rifobject van biomateriaal waarin oesterbroed volwassen kan worden. Een creatieve kleine interventie, van grote betekenis voor onze Noordzee!

Kunnen we creatief design en de verbeeldingskracht van de kunst- en cultuursector ook gebruiken voor andere opgaven, zoals het vinden, boeien en binden van personeel? En hoe kan het perspectief van culturele hoofdstad daaraan bijdragen? Dat staat centraal. Deze dag biedt kansen en mogelijkheden voor het uitwisselen van ideeën en het opstarten van gezamenlijke projecten.

Waar en wanneer

8 februari 2024 van 15:00 tot 20:30 (inclusief walking dinner)

Watersnoodmuseum, Weg van de Buitenlandse Pers 5 in Ouwerkerk

Voor wie

Vertegenwoordigers van de kunst- en cultuursector, het bedrijfsleven, onderwijs en lokale overheid.

Programma

o.l.v. dagvoorzitter Jeroen van Oijen

Deel 1: ‘inspiratie’

15:30 Opening door Commissaris van de Koning de heer Polman

15:40 De voorzitter van de Economic Board Zeeland de heer Schroevers geeft een inleiding

15:50 Leerervaringen van Culturele Hoofdstad Leeuwarden | Friesland

16:00 Leerervaringen “Brainport” Eindhoven

16:20 Impact van cultuur op economie en leefbaarheid in Gent

16:40 Pauze

 

Deel 2: ‘ideeën produceren’

17:00 Introductie probleemstelling

17:10 In drie rondes naar top 5 ideeën/oplossingen

18:10 Walking dinner

 

Deel 3: ‘van idee naar actie’

19:15 Intermezzo ‘Diva Dichtbij’

19:45 Presentatie gekozen ideeën dmv panel- en zaaldiscussie (panel bestaande uit gedeputeerden cultuur en gastsprekers)

20:20 De voorzitter van de Cultural Board Zeeland de heer Van Maanen sluit de avond af

20:30 Einde programma en tijd voor de netwerkborrel

Meer weten en erbij zijn?

Bekijk onze uitnodiging Programma Zeeuwse Cultuurdag 2024 of meld je direct aan via de mail info@culturalboardzeeland.nl

 

Foto: Anna Vroegindeweij | The Oyster Spot